Parker är en av världens största tillverkare av svetsbrännare, och tillverkar åt en mängd kända OEM inom svetsbranschen. På eftermarknadssidan säljs brännarna under varumärket Parker. Parker ingår i Uniarc.

Parker erbjuder högklassiga produkter med 1 år garanti till alla på marknaden förekommande svetsmaskiner. Parkers kompletta sortiment hittar du på deras hemsida.

Arc Torchology

Från Uniarc kommer även den nya serien Arc Torchology. Filosofin är enkel - "It's simple – to design and manufacture
technically superior welding torches which make work life easier".

Det är enkelt - att formge och tillverka tekniskt överlägsna svetsbrännare som gör arbetslivet enklare.

Läs mer här.

© Copyright Tangra AB