Säkerhet vid svetsning

Vi har ett långt samarbete med tyska familjeföretaget Kemper, som är en av världens ledande tillverkare av produkter för säkerhet vid svetsning. I programmet finns i centrum olika typer av filterutsug ägnade att filtrera bort alla hälsofarliga partiklar ur svetsröken. Tillsammans med Kemper kan vi erbjuda en mängd olika lösningar för att förbättra arbetsmiljön i svetsverkstaden och minska riskerna för allvarliga sjukdomar som leder till personliga tragedier såväl som stora kostnader för sjukskrivningar mm. 

Kemper har samlat nyttig information i ämnet på www.safe-welding.com. Där kan man läsa olika artiklar och kund-case i ämnet säker arbetsmiljö vid svetsning.


© Copyright Tangra AB