Nationell servicetekniker/Field Service technician

2019-08-30 (English translation below)

Tangra AB söker nu en nationell servicetekniker med hela Sverige som arbetsområde.

Tangra AB är ett ungt företag, men med stabila och starka relationer bakåt i tiden. Vi som driver Tangra AB har mångåriga relationer med kunder och leverantörer och våra samarbeten sträcker sig i många fall över 20 år tillbaka. Sedan 2003 är vi svensk återförsäljare för till exempel MicroStep CNC-styrda skärmaskiner. 
Nu har vi ett behov av att förstärka vår organisation med en resande servicetekniker.

Vi erbjuder
 • Stor frihet att planera och organisera arbetet
 • Stora möjligheter att utvecklas och att lära sig nya saker
 • Ett stimulerande arbete med många sociala kontakter över hela Europa
 • Resor främst inom Europa till våra leverantörer för utbildning, demonstrationer med kund o dyl
 • Resor inom hela Sverige för att ta hand om kundernas maskiner
 • Ett omväxlande arbete med de främsta producenterna av verkstadsutrustning
Arbetsuppgifter
 • Ta hand om felavhjälpande serviceärenden som rapporteras från kund från Trelleborg i söder till Gällivare i norr
 • Support på våra produkter till kund
 • Planera, offerera, utföra och fakturera förebyggande samt avhjälpande underhåll hos kund
 • Strategiskt marknadsföra Tangras tjänster inom service och eftermarknad
 • Upprättande och försäljning av serviceavtal
 • Installation av nya anläggningar, ibland tillsammans med tekniker från leverantör
 • Reparation av svetsutrustning inne på vår verkstad i Eslöv
 • Utbildning av kund på maskinerna och deras mjukvaror
Vem är du?

Vi söker dig som är sugen på att resa mycket inom Sverige med vår servicebil (ibland med flyg), träffa många kunder och vet hur man bygger upp och underhåller en god och långvarig relation med kunden. Du har en bakgrund inom elteknik och förstår dig på hur man med hjälp av underlag kan felsöka i t ex en CNC-styrd skärmaskin. Du kan hantera de mjukvaror som hör till maskinerna och efter utbildning även utbilda kunder på mjukvarorna. Du är självgående och kan ta ansvar för organisera ditt arbete på ett kostnadseffektivt sätt. Du kan hantera ett budgetansvar. 

Har du truckkort, traversutbildning och heta arbeten är det meriterande. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift. Kunskaper i tyska är en fördel men inte nödvändigt. Erfarenhet av plasmaskär- och svetsmaskiner är en stor fördel. Erfarenhet av att arbeta med t ex CNC-styrd plasma-, gas-, vatten- eller laserskärmaskin är en stor fördel.

Du är flexibel, ansvarstagande och en driven person. I ett läge där det t ex för stunden inte finns avhjälpande underhåll att ta hand om har du inga problem att kontakta befintliga och potentiella kunder för att sälja in servicetjänster mm.

Övrigt

Antalet resdagar är varierande. Det kan förekomma längre resor, upp till 14 dagar vid större servicejobb och installationer, men till största delen är resorna begränsade till 1-4 dagar per vecka. Du utgår från hemmet och förvarar själv verktyg och reservdelar på ett betryggande sätt. Hos oss är kunden chef och ditt jobb är att kunden ska kunna sköta sitt jobb. Ibland kräver kunder att arbete ska utföras utanför normal arbetstid, t ex kväll eller helg. Därför krävs det att du kan planera därefter. Det är givetvis viktigt att hålla en balans mellan arbete och fritid och därför är arbetstiden i hög grad flexibel. 

Vi erbjuder inledningsvis utbildning hos våra respektive leverantörer i Europa. 

Anställningen är heltid tillsvidare med en 6 månaders provanställning. Tillträde snarast.

Tror du att du passar för jobbet? Skicka då genast en ansökan till p.marriott@tangra.se och skriv "Ansökan resande servicetekniker" i ämnesraden.

English version:

Tangra AB is looking for a Field Service technician with all of Sweden as work place.

Tangra AB is a young company, but with stable and long-going relations. We who are running Tangra AB have many co-operations with customers and suppliers dating back as far as 20 years and more. Since 2003 we are f ex Swedish distributor for MicroStep CNC cutting machines. 
Now we need to strengthen our organisation with a service technician.

We offer

 • Great freedom to plan and organise the work
 • Great opportunities to develop and learn
 • A stimulating job with many social contacts all over Europe
 • Travel, mainly within Europe, to our various suppliers for training, demonstrations with customer etc.
 • Travel over all of Sweden to care for customer's machines
 • A high degree of variation in the daily work, with the best products in the market

The tasks

 • Handle repair and service requests reported from customer, from Trelleborg in the south to Gällivare in the north
 • Support on site, via TeamViewer, email and phone to customer
 • Offer, plan, carry out, and invoice service jobs
 • Strategically market Tangra AB's portfolio of services to customer
 • Draw up and sell service contracts
 • Installation of new machines, sometimes together with personnel from supplier
 • Repair of welding and cutting power sources in our local workshop
 • Training of customer's operators on site

Who are you?

We are looking for a person who is keen on a lot of travel inside Sweden by means of our service van, who likes to meet a lot of customers and who knows how to build up and maintain a good working relationship with customers. You probably have a background working with electrical equipment and can by means of technical documentation understand how f ex a plasma cutting machine works. You can handle the various softwares used to control the machines. You can work independently and can take responsibility to organise your work in a cost effective manner. You can handle budget responsibility.

If you have a forklift license, crane license and are certified to work with hot processes (Heta arbeten), we see it as an advantage. You can communicate without problems in English, verbal and written. You speak or are willing to learn to speak Swedish. German is an advantage. Experience with CNC-controlled cutting machines, such as laser, gas, waterjet or plasma, is a great advantage.

You are flexible, responsible and a driven person. In moments when there are no open service jobs to carry out, you have no problem to contact new and existing customers to sell our services.

The number of travel days may vary. Longer trips (up to 14 days) occur, when there are larger service jobs or installations, but trips are typically 1-4 days per week. You are based in your home, and you will be required to store tools and spare parts in a secure manner.

Here, the customer is boss and your job is to make sure the customer can do his job. Sometimes it may happen that customers want service and repair done in evenings or weekends. It is important that you are flexible and can plan accordingly. It is of course important to keep a good balance between work and spare time, which is why the working time is highly flexible.

We offer training at our supplier's premises around Europe. 

The position is full time and permanent, with a 6 month probationary period. We are looking to fill the position as soon as possible.

If you think that this is a position for you, please send your application to p.marriott@tangra.se and put "Application Field Service technician" in the subject line.


© Copyright Tangra AB