Avgradningsmaskiner

Arku erbjuder ett konkurrenskraftigt alternativ för avgradning och kantrundning av allt från tunnare laserskurna detaljer till maximalt 100 mm tjocka gasskurna detaljer.

Med en automatisk avgradningsmaskin från Arku finns ett flertal fördelar:

  • Eliminera vibrationer från handverktyg
  • Eliminera höga ljudnivåer från manuell slipning
  • Eliminera brandrisk från gnistor från manuell slipning
  • Konsekvent resultat längs detaljens kanter
  • Slipdamm tas om hand av det integrerade filterutsuget
  • Dubbelsidig bearbetning i ett moment


Riktverk

Varför rikta?

Plana detaljer ökar kvaliteten i produktionen och gör det lättare att montera ihop detaljer med varandra.
Även en detalj som är tillräckligt plan kan ha interna spänningar som kan göra att den deformeras vid efterföljande processer som svetsning, skärning eller stansning. Detta elimineras genom att rikta detaljen.

© Copyright Tangra AB